Vilkår for anvendelse

Betingelser gælden for Honda Klub Danmark

Webstedet Honda Klub Danmark bliver tilbudt til dig under forudsætning af, at du accepterer vores betingelser uden forbehold i henhold til nedenstående vilkår og betingelser. Dette gælder også betingelser, der fremgår på andre sider af dette websted. Din fortsatte brug af webstedet Honda Klub Danmark bekræfter derfor din accept af alle disse vilkår og betingelser.

Generelle oplysninger:

Organisationens juridiske navn: Honda Klub Danmark
Selskabsform: Frivillig forening
CVR-nummer: 32385664
Officiel e-mail adresse: formand@honda-klub.dk
Officiel web-adresse: http://www.honda-klub.dk

Priser

Alle priser nævnt på dette websted er inklusiv moms.
Når du via dit betalingskort køber et af følgende produkter:
- Tilmelding til kontingent
- Webshop
- Arrangementer
sker det som en forudbetaling for den periode/produkt der er angivet ved købet.
Honda Klub Danmark kan opkræve et gebyr i forbindelse med din betaling. Gebyret vil altid være angivet tydeligt alle steder, hvor en transaktion kan foretages samt fremgå tydeligt af alle priser nævnt på dette websted og på alle kvitteringer fremsendt.

Betaling

På dette websted kan der betales med følgende betalingsmidler:
Dankort, Visa/Dankort, Visa Electron, eDankort, Mastercard og Mastercard Debit. Betaling sker forud.
Vi benytter Epay.dk som betalingsgateway, læs mere på deres side om sikkerheden ved onlinebetaling.

Abonnementsvilkår

Når du tilmelder dig til et abonnement, fornyer Honda Klub Danmark det automatisk, indtil du framelder det via din brugerprofil. Det er en forudsætning for købet på dette websted, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Honda Klub Danmark og Nets/Teller og evt. andre betalingsindløsere.
Ved automatisk trækning på betalingskortet gemmes dine kortinformationer ikke hos Honda Klub Danmark, men hos Epay i krypteret og sikker form, se mere herom på epay.dk
Du kan til hver en tid opsige dit abonnement. I så fald vil der ikke blive opkrævet flere penge på dit tilknyttede kreditkort. Opsigelsen påvirker ikke den periode, du allerede har betalt for.
Indmeldelsen er bindende fra det øjeblik, hvor du indsender dine kortoplysninger til Honda Klub Danmark betalingsudbyder. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for den valgte medlemsperiode og efterfølgende abonnementshævninger, med mindre aftalen er opsagt.
Abonnementer fornyes senest et døgn inden udløbsdatoen på din ydelse. Det sker for at sikre, at din ydelse ikke udløber uhensigtsmæssigt inden fornyelse. Ved nye abonnementer, der kommer med en gratis prøveperiode, trækkes ingen penge på kortholders kort ved tilmelding.
Bliver det tilknyttede kort lukket, vil dit abonnement ikke blive gennemført, og dit abonnement afmeldes automatisk. Du vil i så fald blive adviseret herom af Honda Klub Danmark. Du kan til hver en tid ændre dine kortoplysninger ved at oprette et nyt abonnement til din bruger.
Forlaget Honda Klub Danmark forbeholder sig retten til at ændre indholdet af abonnementer uden varsel.

Fortrydelsesret

Abonnementer er bundet til den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage. Du kan kun fortryde, hvis du ikke har taget dit abonnement aktivt i brug inden for de 14 dage. Ved fortrydelse skal du efter køb straks logge af og undlade at logge på systemet igen, og herefter kontakte Honda Klub Danmark for at informere om at du har fortrudt dit køb. Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med fremtidige trækninger.

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve udsendes via e-mail til den e-mailadresse kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde nyhedsbreve igen, ved at slette sin profil eller framelde sig nyhedsbreve enten via link i mailen, eller på brugerens profil.

Ændring af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af dette websted.

Forbehold

Honda Klub Danmark tager forbehold for taste- og trykfejl.
Honda Klub Danmark er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er udenfor vores kontrol.

Ansvarsfraskrivelse

Honda Klub Danmark og dets leverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af dette websted, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,
- at indholdet ikke opfylder brugerens forventninger og behov.
- at dette websted og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
Honda Klub Danmark og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller foto. Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af dette websteds ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar. Honda Klub Danmark påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren eller dennes ejendele, som følge af brug af Honda Klub Danmark ydelser på dette websted eller vore leverandørers.

Klager og reklamationer

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til Honda Klub Danmark, se på webstedet under ”Kontakt”

GENVEJE TIL EKSTERNE WEBSTEDER

Webstedet Honda Klub Danmark kan indeholde genveje til andre websteder ("Links"). Disse websteder er ikke kontrolleret af Honda Klub Danmark og Honda Klub Danmark er af denne grund ikke ansvarlig for indholdet eller opdateringer på disse websteder, dette inkluderer uden undtagelse alle genveje til eksterne websteder. Honda Klub Danmark er heller ikke ansvarlig for overførsel af data fra de eksterne kilder/websteder, der refereres til fra dette web-sted. Honda Klub Danmark tilbyder kun disse genveje til dig som en bekvemmelighed og inkluderingen af disse genveje betyder ikke, at Honda Klub Danmark indestår for disse websteder eller nogen relation med dets operatører.

MISBRUG OG ULOVLIG ANVENDELSE

Som betingelse for din brug af webstedet Honda Klub Danmark, indestår du overfor Honda Klub Danmark, at du ikke vil benytte webstedet Honda Klub Danmark til formål, der på nogen måde er ulovlige eller måtte krænke disse vilkår, betingelser og bemærkninger. Du må ikke benytte webstedet Honda Klub Danmark på måder der måtte skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe webstedet Honda Klub Danmark eller forstyrre andre brugeres besøg/arbejde med webstedet Honda Klub Danmark. Du må ikke skaffe eller forsøge på at skaffe dig adgang til materiale med metoder, der ikke med vilje er gjort tilgængeligt eller tilvejebragt igennem webstedet Honda Klub Danmark.

BRUG AF KOMMUNIKATIONSTJENESTER

Webstedet Honda Klub Danmark kan indeholde opslagstavler, chat områder, nyhedsgrupper, fora, sociale netværk, personlige hjemmesider, kalendere og/eller andre besked eller kommunikationsfaciliteter. Disse faciliteter er udformet på den måde, at du kan kommunikere med en større offentlighed eller med en gruppe (kollektivt, "Kommunikationstjenester"). Du skal derfor acceptere kun at anvende kommunikationstjenesterne til at udveksle, sende og modtage beskeder og materiale, der er anstændigt og relevant i forhold til den pågældende kommunikationstjeneste. Du skal derfor acceptere ikke at:
 • Bagvaske, udnytte, chikanere, forfølge, true eller på anden måde krænke retssikkerheden for andre (så som retten til offentligt at ytre sig og privatlivets fred).

 • Offentliggøre, udveklse, oploade, distribuere eller udbrede nogen form for upassende, spottende, æreskrænkende, uanstændigem usømmeligt ulovlige emner, navne, materiale eller information.

 • Uploade filer der indeholder software eller andet materiale der er beskyttet af intellektuel ejendomsret (eller af private og offentlige rettigheder), bortset fra hvis du selv ejer eller kontrollere rettighederne, eller har særlig tilladelse hertil.

 • Uploade filer der indeholder skadelige vira, ødelagte filer eller andet lignende software, der kan skade andres computere.
 • Annoncere, reklamere eller på anden måde forsøge at sælge eller købe varer eller tjenester i en hvilken som helst form for forretningsmæssig sammenhæng, bortset fra i de tilfælde, hvor en kommunikationstjeneste specifikt tillader sådanne meddelelser/annoncering.

 • Starte eller fremføre undersøgelser, afstemninger, konkurrencer, pyramidespil eller kædebreve.

 • Hente (downloade) enhver fil der er sendt af anden bruger i en kommunikationstjeneste hvor du enten ved eller burde vide, at disse filer ikke lovligt må distribuerespå denne måde.

 • Forfalske eller slette enhver forfatters bidrag, i form af lovlige og ægte artikler, navnebeskyttede betegnelser, varemærker eller andet materiale fra original kilde, der måtte være indeholdt i en oploaded fil.

 • Begrænse eller forhindre andre besøgende på webstedet i brug eller fornæjelse af kommunikationstjenesterne.

 • Overtræde enhver regel om god opførsel og etik eller andre retningslinier, der kan være påkrævet fra en vilkårlig kommunikationstjeneste.

 • Indsamle eller på andre måder gemme oplysninger om andre, herunder e-mail adresser uden indhentet samtykke.

 • Overtræde enhver gyldig lovgivning eller regulativ.
Honda Klub Danmark har ingen forpligtigelse til at overvåge kommunikationstjenesterne. Dog forbeholder Honda Klub Danmark sig ret til at gennemse og evaluere ethvert materiale der er indlagt/sendt i en given kommunikationstjeneste samt i fortrolighed at slette og fjerne materiale. Honda Klub Danmark forbeholder sig ret til at udelukke eller forhindre din adgang til enhver eller alle kommunikationstjenester på ethvert tidspunkt, uden besked herom og uden yderligere begrundelse for udelukkelsen.

Honda Klub Danmark forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at kunne videregive eller udlevere enhver oplysning, som er nødvendig for at kunne overholde gældende lovgivning, regulativer, retslig proces, forespørgsel fra stat og myndigheder, eller at redigere, afvise indlæg eller fjerne enhver oplysning eller materiale, helt eller delvist uden yderligere begrundelse herfor.

Udvis altid forsigtighed når du videregiver personlige oplysninger, der kan identificere dig selv eller dine børn og familie i alle kommunikationstjenester på dette websted. Honda Klub Danmark hverken godkender eller giver sit tilslutning til indhold, beskeder eller informationer, der kan findes vores kommunikationstjenester. Af denne grund fralægger Honda Klub Danmark sig ethvert ansvar i forbindelse med kommunikationstjenesterne og enhver handling, der direkte eller indirekte måtte være blive et resultat, som følge af din deltagelse i enhver kommunikationstjeneste. Administratorer og udbydere er ikke autoriseret til at udtale sig eller give oplysninger på vegne af Honda Klub Danmark, og deres synspunkter og holdninger afspejler ikke nødvendigvist synspunkter og holdninger fra Honda Klub Danmark.

Materialer indlæst/sendt på en kommunikationstjeneste kan være omfattet af forbrugsbegrænsninger, reproduktion og/eller udbredelse. Du er ansvarlig for at overholde sådanne begrænsninger, hvis du henter sådant materiale fra vores websted.

MATERIALE LEVERET TIL Honda Klub Danmark ELLER SENDT TIL ET AF Honda Klub Danmark WEBSTEDER

Honda Klub Danmark gør ikke krav på ejerskab til de materialer (inklusive tilbagemeldinger og forslag) du leverer, uploader, indrykker, indlæser eller sender til webstedet Honda Klub Danmark eller en af vores yilknyttede tjenester eller partnere (kollektive "indrykninger"). Hvis du leverer, uploader, indrykker, indlæser eller sender materiale til Honda Klub Danmark giver du dog øjeblikkeligt tilladelse til at, Honda Klub Danmark og dets tilknyttede partnere samt underentreprenører kan anvende materialet i forbindelse med driften af deres Internet forretning, inklusiv og uden begrænsning rettighederne til at: kopiere, distribuere, opkræve afgift, sende og transmittere, fremvise i offentlighed, reproducere, redigere, oversætte, omformatere dit materiale; og at kunne publicere dit navn i forbindelse med materialet.

Der vil ikke blive udbetalt kompensation i forbindelse med brugen af Deres materiale. Honda Klub Danmark forpligtiger sig IKKE til at sende eller anvende det materiale du har indsendt. Endvidere forbeholder Honda Klub Danmark til hver en tid sig ret till at fjerne ethvert materiale, du har sendt og uden at informere dig herom.

Ved at levere, uploade , indrykke, indlæse eller sende materiale til webstedet Honda Klub Danmark eller en af vores tilknyttede tjenester eller partnere, garanterer du hermed, at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til materialet som beskrevet i denne sektion inklusive, og uden begrænsninger, alle nødvendige rettigheder til at kunne levere, uploade, indrykke, indlæse og sende materialet.

FORBEHOLD OG ANSVARSFRALÆGGELSE

INFORMATIONERNE, SOFTWARE, PRODUKTER, OG TJENESTER INKLUDERET ELLER TILGÆNGELIGE IGENNEM WEBSTEDET Honda Klub Danmark KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL. ÆNDRINGER BLIVER PERIODISK TILFØJET TIL INFORMATIONERNE HERI. Honda Klub Danmark OG/ELLER DETS LEVERANDØRER KAN FORETAGE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER I WEBSTEDET Honda Klub Danmark PÅ ETHVERT TIDSPUNKT. RÅD OG VEJLEDNINGER SOM DU MÅTTE MODTAGE ELLER FÅ VIA WEBSTEDET Honda Klub Danmark BØR IKKE FØLGES ELLER TAGES ALVORLIGT, NÅR DET DREJER SIG OM PERSONLIGE, MEDICINSKE, RETSLIGE ELLER ØKONOMISKE BESLUTNINGER, OG DU BØR RÅDFØRE DIG MED EN PASSENDE EKSPERT FOR SÆRLIG RÅDGIVNING OM DERES SPECIFIKKE SITUATION.

Honda Klub Danmark OG/ELLER DETS LEVERANDØRER STILLER INGEN GARANTI I FORBINDELSE MED TROVÆRDIGHED, NØJAGTIGHED, TILGÆNGELIGHED OG PUNKTLIGHED FOR DE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER, DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT PÅ WEBSTEDET Honda Klub Danmark. LIGELEDES FRALÆGGER Honda Klub Danmark SIG ALT ANSVAR OG UDEN BEGRÆNSNING, I FORBINDELSE MED DE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER DER MÅTTE VÆRE INDEHOLDT PÅ Honda Klub Danmark WEB-STEDET.

I DEN MAKSIMALE UDSTRÆKNING TILLADT AF GYLDIG DANSK LOVGIVNING, ER ALLE SÅDANNE INFORMATIONER, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATEREDE GRAFISKE ELEMENTER STILLET TIL RÅDIGHED "SOM DET ER" UDEN GARANTI OG BETINGELSER AF NOGEN ART. Honda Klub Danmark OG/ELLER DETS LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG HERVED ALLE GARANTIER OG BETINGELSER I FORBINDELSE MED DENNE INFORMATION, SOFTWARE, PRODUKTER, TJENESTER OG RELATERET GRAFIK, HERUNDER ALLE STILTIENDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE. Honda Klub Danmark OG/ELLER DETS LEVERANDØRER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER STILLES TIL ANSVAR ELLER GØRES ERSTATNINGSPLIGTIGE FOR SKADER DER MÅTTE VÆRE FORÅRSAGET ELLER FORBUNDET DIREKTE ELLER INDIREKTE MED BRUGEN ELLER FORBINDELSE TIL DETTE WEB-TED.
HVIS DU UNDER NOGLE OMSTÆNDIGHEDER DIREKTE ELLER INDIREKTE FINDER INDHOLDET AF DETTE WEBSTED UTILFREDSSTILLENDE ELLER MANGELFULDT, BØR DU ØJEBLIKKELIGT OPHØRE MED AT ANVENDE OG BESØGE WEBSTEDET.

OPSIGELSE/ADGANGSBEGRÆNSNING

Honda Klub Danmark forbeholder sig ret til uden varsel at, opsige din adgang til webstedet Honda Klub Danmark og de relaterede tjenester eller dele heraf. Som besøgende, bruger eller medlem af dette websted accepterer du hermed at, nærværende aftale er beskyttet af dansk og International lovgivning, dette inkluderer også regulativer og lovgivning inden for den Europæiske Union (EU). Som besøgende, bruger eller medlem af webstedet Honda Klub Danmark er du forpligtiget til at, opretholde ovenstående og gældende lovgivning. Overtrædelse af dette vil medføre eksklusion fra webstedet og i værste fald retsforfølgelse.

OPHAVSRET OG INFORMATION OM VAREMÆRKER:

Alt indhold på webstedet Honda Klub Danmark er: Copyright 2019 by Honda Klub Danmark og/eller dets leverandører. Alle rettigheder forbeholdes.

VAREMÆRKER

Navne og produkter nævnt heri kan være registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Alle rettigheder, der ikke specifikt er tildelt, er forbeholdt.